Αντισυνταγματικότητα και αντίθεση προς τις Κοινοτικές Οδηγίες των διατάξεων του άρθρου 4γ’ ν. 4092/2012, για τον ποσοτικό περιορισμό ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για σωματικές βλάβες

Πρόκειται για την υπ' αριθμό 3/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε αντισυνταγματικό και αντίθετο προς τις Κοινοτικές Οδηγίες των διατάξεων του άρθρου 4γ' ν. 4092/2012, τον…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας ΓΟΣ της τραπεζικής σύμβασης

Πρόκειται για την υπ' αριθμό 3636/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στην εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών με΄τρων για αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής. Η συγκεκριμένη απόφαση ανέστειλε την εκτέλεση διαταγής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αίτηση μεταρρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3869/2010

Πρόκειται για απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, επί εφέσεως σε αίτηση μεταρρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3869/2010, ήτοι  μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης τράπεζας ως ειδική διαδόχος-Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Πρόκειται για απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν ανακοπής που άσκησε οφειλέτης κατά διαταγής πληρωμής. Συγκεκριμένα είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής, απορρέουσα από σύμβαση με την τράπεζα "MARFIN EGNATIA…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Close Menu