Διαφορές εργατικού δικαίου

Διαφορές εργατικού δικαίου

Το Εργατικό Δίκαιο αποτελεί ένα πολυδαίδαλο τμήμα του Αστικού Δικαίου, το οποίο και υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις λόγω των αντιδράσεων τόσο από τη μεριά των εργοδοτών όσο και από αυτή των εργαζομένων. Το γραφείο μας διαθέτει συνεργάτη με εξειδίκευση και πολυετή πείρα στον τομέα αυτό. Ακολουθεί υπόδειγμα εργατικής αγωγής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαδικασία εργατικών διαφορών

ΑΓΩΓΗ

Του ____________, του ___________, κατοίκου ______________,

ΚΑΤΑ

Του _____________, κατοίκου ___________________, κοινοποιούμενη και

στο Ι.Κ.Α. __________.

Θεσσαλονίκη ___________

Α. Ο εναγόμενος διατηρεί στην παραπάνω διεύθυνση εστιατόριο που παρουσιάζει ιδιαίτερη κίνηση το καλοκαίρι λόγω της θέσεως του σε παραθαλάσσιο προάστιο της Θεσσαλονίκης αλλά λειτουργεί επιτυχώς όλο το έτος. Πρόκειται για επιτυχημένη ψαροταβέρνα στον εσωτερικό χώρο της οποίας, εκτάσεως κατά δική μου πρόχειρη εκτίμηση περίπου 100 τ.μ., μόνιμα είναι ανεπτυγμένα δεκαπέντε τραπέζια προς εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού ενώ στον εξωτερικό της χώρο τους μήνες που ο καιρός το επιτρέπει, αναπτύσσονται ακόμη δέκα τραπέζια.
Ο εναγόμενος μου υποσχέθηκε κανονική πρόσληψη, ένσημα και πλήρως όλες τις αποδοχές μου ενώ εκ των προτέρων με ειδοποίησε ότι την ενδιαφέρει να δύναμαι να δουλεύω υπερωριακά ώστε να αποφύγει έξοδα δεύτερου ψητά και μου δήλωσε ότι θα μείνω απόλυτα ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά της. Δεν όρισε χρόνο στη σχέση εργασίας που μου πρότεινε να συνάψουμε ενώ εξ αρχής γνώριζε ότι δεν διαθέτω το απαραίτητο για την προκείμενη σχέση εργασίας βιβλιάριο υγείας. Πράγματι ανέλαβα εργασία στο ως άνω κατάστημα της εναγομένης με τις ως άνω συμφωνίες την __________ και συνέχισα αυτήν αδιάλειπτα μέχρι και την _____________. Ειδικότερα, κάτω από τις εντολές του εναγομένου εργαζόμουν στην κουζίνα της, ξεκινώντας από τις ___________ κάθε μεσημέρι _______________________________ μέχρι τις ___________ το βράδυ κάθε μέρα. Η δουλειά μου τελείωνε με την τακτοποίηση της κουζίνας αφού έκλεινε αυτή γύρω στις 11:30 μ.μ. καθημερινά. Να σημειωθεί ότι το κατάστημα έκλεινε κατά μέσο όρο δύο ώρες περίπου αφότου τελείωνε η εργασία μου, όπως αυτή παραπάνω προσδιορίζεται, μέχρι δηλαδή να αποχωρήσουν και οι τελευταίοι πελάτες του καταστήματος.
Τα παραπάνω ωράρια ήταν πάγια και σε καμία περίπτωση η εναγόμενη δεν δεχόταν σύντμηση τους και περιορισμό λειτουργίας του καταστήματος της, το οποίο σημειωτέον ήταν καθημερινά και σ’ όλες τις ώρες λειτουργίας του γεμάτο από κόσμο. Εξάλλου με βάση τις εντολές του εναγομένου πλην των ως άνω βασικών καθηκόντων μου εκτελούσα και ότι άλλο μου ανέθετε για τη λειτουργία της επιχείρησης της.

Όμως ο εναγόμενος δεν ήταν καθόλου συνεπής στα όσα αρχικά μου υποσχέθηκε. Έτσι, μου έδιδε καθημερινά τους μη θερινούς μήνες που εργάστηκα (δηλαδή
____________________________________________) ______ευρώ (ωράριο εργασίας _______ το μεσημέρι έως _______ το βράδυ), ενώ τους θερινούς μήνες (___________) ___________-ευρώ (ωράριο εργασίας από τις _______ το μεσημέρι έως τις __________), χωρίς να μου δίδει τίποτα παραπάνω και από καμιά αιτία και χωρίς να με ασφαλίσει.
Έντονες υπήρξαν οι διαμαρτυρίες μου προς τον εναγόμενο, ώστε να προβεί στην νομότυπη ασφάλιση μου αλλά και στην καταβολή όσων σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία δικαιούμουν. Απέναντι σ’ αυτά η εναγόμενη επικαλούμενη διάφορες πρόσκαιρες οικονομικές δυσχέρειες, με διαβεβαίωνε ότι θα με ικανοποιήσει πλήρως και ότι από κάποιο χρονικό σημείο και μετά θα λαμβάνω πλήρεις τις αποδοχές μου αλλά και θα μου καταβάλει συγκεντρωτικά όσα μου χρωστά, ώστε μάλιστα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ το κεφάλαιο αυτό στο σπίτι μου για τις ανάγκες της οικογενείας μου.
Επίσης έντονες υπήρξαν οι διαμαρτυρίες μου και για το θέμα της καθημερινής χωρίς κανένα ρεπό απασχόλησής μου.

Β. Η ΟΦΕΙΛΗ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Έχει ήδη κριθεί νομολογιακά ότι, η σύμβαση εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται χωρίς να είναι εφοδιασμένοι με το προβλεπόμενο από την εργατική νομοθεσία βιβλιάριο υγείας, είναι άκυρη, η δε σχέση που δημιουργείται μετά την κατάρτιση της άκυρης σχέσης εργασίας καλείται απλή σχέση εργασίας η οποία, παρά την ακυρότητα διέπεται απ’ όλους σχεδόν τους κανόνες από τους οποίους διέπεται και η έγκυρη σχέση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή η αξίωση αμοιβής του μισθωτού για την ακύρως παρασχεθείσα εργασία του καθώς επίσης για την τυχόν υπερωριακή απασχόληση του (μέχρι πρότινος και για την υπερεργασία) και την νυχτερινή εργασία του (των δύο τελευταίων κατηγοριών η βασική αμοιβή) δεν στηρίζεται στις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά στις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Έτσι ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο μισθωτό την αμοιβή που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο του με τα ίδια προσόντα και ικανότητες, απασχολούμενο με έγκυρη σύμβαση εργασίας και κάτω από τις ίδιες συνθήκες απασχόλησης (ΑΠ 977/98 ΕΕΔ 1999, σελ.906, ΕφΑθ350/99 ΕΑΕΔ2000 σελ.382 βλ. παρ. Λαναράς «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» έκδ. 2001, σελ. 19 όπου και επιπλέον παραπομπές σε Νομολογία).

Αντίθετα οι εργαζόμενοι με άκυρη σύμβαση εργασίας δικαιούνται ευθέως εκ του νόμου και όχι βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, τα δώρα εορτών, την προσαύξηση κατά 75% και κατά 25% για τυχόν απασχόληση τις Κυριακές και την νύχτα αντίστοιχα, καθώς επίσης την προσαύξηση κατά 250% για παράνομη υπερωριακή εργασία (βλ. παρ. Λαναράς ο. π. σελ. 19-20 όπου και παραπομπές σε Νομολογία).
Εξάλλου, για το χρονικό διάστημα που παρείχα την εργασία μου ίσχυε η από 01.06.2001 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων» (βλ. παρ. αυτή «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» τόμ. 22ος 2001, σελ. 682 επ.), σύμφωνα με την οποία, τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζόμενων στα καταστήματα αυτά, με την ειδικότητα τηγανιέρης – ντονερτζής – ψητάς – πατσατζής από 01.01.2001 ανέρχονται σε 169.203 δρχ. και από 01.07.2001 ανέρχονται σε 172.756 δρχ. Πράγματι τα παραπάνω ποσά (φυσικά προσαυξημένα με βάση τον πραγματικό χρόνο που παρείχα εργασία δηλαδή με υπερωρίες κλπ) αφού αυτά αντιστοιχούν στις για το προσωπικό των πάσης φύσεως καταστημάτων όλης της χώρας θεσμοθετημένες 40 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και σε πενθήμερο εργασίας (βλ. παρ. 102/84 του Δ.Δ.Δ.Αθην. που κηρύχθηκε εκτελεστή με την 17901/83 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, πρβ. ΕφΠειρ190/2000, ΔΕΝ τομ. 57-2001, σελ. 1430 επ.), αποτελούν στο ελάχιστο την ωφέλεια η οποία σώζεται στην εναγόμενη, αφού πάντως ως κατώτατα θα έπρεπε να τα καταβάλει σε οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα και ικανότητες και απασχολούμενο με τις ίδιες συνθήκες-χρόνο απασχόλησης.
Τέλος, με την πρόσφατη τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας με τον Ν.2874/2000 καταργήθηκε από 01.04.2001 ο θεσμός της υπερεργασίας, καθιερώθηκε για τις τρεις ώρες πέρα των 40 ωρών εβδομαδιαίως ο θεσμός της ιδιόρρυθμης υπερωρίας (αποτελούν αυτές οι πρώτες τρεις επιπλέον ώρες ιδιόρρυθμη υπερωρία και αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξανόμενο κατά 50% υπό τον όρο ότι, δεν θα ξεπεράσουν τις 120 ώρες ετησίως) και εξομοιώθηκε η πέρα των 43 ωρών την εβδομάδα απασχόληση με την υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Βέβαια, καμιά τέτοια διατύπωση και διαδικασία έγκρισης δεν τήρησε η εναγόμενη για τις υπερωρίες μου (ούτε τις ανήγγειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας ενώ δεν υπήρχε κατεπείγον, ούτε ειδικό βιβλίο υπερωριών τηρούσε) ενώ ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις υπερωρίας συνέτρεχαν (βλ. παρ. αυτές Λαναρά όπως παραπάνω σελ. 407 επ., άρθ. 1 παρ. 1 Ν.Δ.515/1970) απλά ήταν τέτοια η βούληση της εναγόμενης αποκλειστικά προς μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, με αποτέλεσμα για την υπερωριακή απασχόληση μου να μου οφείλεται ευθέως εκ του νόμου η προσαύξηση στο ωρομίσθιο μου κατά 250%.
Επίσης, αρκετές από τις ώρες που εργάστηκα συνέπεσαν να είναι και νύχτα (από την 10μ.μ. έως 6π.μ.) και υπερωριακές. Οπότε από το νόμο μου οφείλεται για τις ώρες αυτές προσαύξηση 25% στο ωρομίσθιο μου και εκ νέου βεβαίως, όπως αυτό προσαυξηθεί, προσαύξηση 50% ή 250% ανάλογα εάν πρόκειται για ιδιόρρυθμη υπερωρία ή παράνομη υπερωρία (βλ. παρ. Λαναράς ως άνω σελ. 420 επ.). Το αυτό συμβαίνει με τις Κυριακές που εργάστηκα (προσαύξηση 75%). Εξάλλου οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί του νομίμου (κατώτατου) μισθού.

Με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, όπως θα εξειδικευτεί και στη συνέχεια, η εναγόμενη για την περιγραφόμενη υπό Α εργασία μου έπρεπε να μου είχε καταβάλλει:

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ

1. Για την εντός ωραρίου εργασία μου τις καθημερινές : Η εντός ωραρίου εργασία μου εκτείνεται για το χρονικό διάστημα μέχρι ____________ από τις _________το μεσημέρι μέχρι τις ___________μ.μ. _______________________________. Επομένως:
– Για το μήνα _______ με βάση την προαναφερθείσα Σ.Σ.Ε. τα κατώτατα όρια του μηνιαίου βασικού μισθού ανέρχονταν σε _________ευρώ. Πραγματοποίησα ______ημερομίσθια (από ____________ που ανέλαβα εργασία) συνεπώς οι οφειλόμενες αποδοχές μου για το μήνα _____________είναι_________ – Για το μήνα _____________: _____________ευρώ.

Συνολικά οι αποδοχές που έπρεπε να μου καταβάλει για την εντός ωραρίου εργασία μου τις καθημερινές ανέρχονται σε _________________ευρώ.

– Για την εντός ωραρίου εργασία μου τα Σάββατα (αξίωση στηριζόμενη επίσης στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, βλέπε αναλόγως παραπάνω υπό Β), ήτοι μέχρι ____________________
– Για τα Σάββατα _________________ = ___________ευρώ.
– Για τα Σάββατα _________________ = ___________ευρώ

Συνολικά μου η εναγόμενη έπρεπε να μου καταβάλει για την εντός ωραρίου εργασία μου κατά τα Σάββατα το ποσό των ________ευρώ.

2. Για την εντός ωραρίου εργασία μου κατά τις Κυριακές, (η αξίωση μου εδώ πλην της παρακάτω προσαύξησης επίσης στηρίζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, βλ. παρ. υπό Β) ήτοι μέχρι _________ από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 20.00 μ.μ., από __________ και μέχρι ___________ από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2.00 π.μ. και από τις 12μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ.
3. Για την εργασία μου κατά την Κυριακή δικαιούμαι το νόμιμο ημερομίσθιο (που προκύπτει με διαίρεση του νόμιμου μηνιαίου μισθού μου με το 25) προσαυξημένο κατά 75%. Επομένως:

– Για τις Κυριακές ________________ ένα ημερομίσθιο για κάθε Κυριακή, ήτοι ______ ευρώ. : 25 = __________ευρώ. προσαυξημένο κατά 75% = _________ευρώ. το ημερομίσθιο για την εργασία μου τις Κυριακές με την προσαύξηση. ___Χ_____=______ευρώ
– Για τις __________, ένα ημερομίσθιο για κάθε Κυριακή ήτοι _______ευρώ. : 25 = _______ευρώ. προσαυξημένο κατά 75% = _______ευρώ. το νόμιμο ημερομίσθιο για την εργασία μου τις Κυριακές _____ X ____ = _______ευρώ.
Συνολικά η εναγόμενη έπρεπε να μου καταβάλει για την εντός ωραρίου εργασία μου κατά τις Κυριακές το ποσό των ______ευρώ

Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

1. Για την υπερωριακή εργασία της εβδομάδας από _________ έως __________ κατά την οποία εργάστηκα, σύμφωνα και με τα ήδη εκτιθέμενα, από τις 12 το μεσημέρι κάθε μέρας έως την 12 τα μεσάνυχτα και κατά συνέπεια πραγματοποίησα κατ’ εντολή της αντιδίκου :

– 3 ώρες ιδιόρρυθμης υπερωρίας, δηλαδή την 9η,10η και 11η ώρα εργασίας μου (8μ.μ. – 11μ.μ.) της Δευτέρας ____ εκ των οποίων η 11η νυχτερινή.

– 17 ώρες παράνομης υπερωρίας δηλαδή την 12η ώρα εργασίας μου (11μ.μ. – 12μ.μ.) της 21.05.2001 και τις 9η έως και 12η (8μ.μ. – 12μ.μ.) ώρες εργασίας μου των ______ έως _____, εκ των οποίων η 12η ώρα της 21.05.2001 και η 11η και 12η των 22.05.01 έως 25.05.01 νυχτερινές και κατά συνέπεια (ωρομίσθιο = 169.203 δρχ. βασικός μισθός : 25 ημέρες=6.768 δρχ. Χ 6=40.608 δρχ. : 40 ώρες την εβδομάδα = 1.015 δρχ. ) :

– (1.015 δρχ. Χ 50% =507,5 δρχ. , 1.015 δρχ. + 507,5 = 1.522,5. 1.522,5 Χ 2 =3.045 δρχ. για τις ως άνω 9η και 10η ώρες (8μ.μ.- 10μ.μ.) ιδιόρρυθμης υπερωρίας της ______,

– (1.015 δρχ. Χ 25% =253,7 δρχ., 1.015 δρχ. + 253,7 δρχ. = 1.268,7 δρχ. Χ 50%=634,3 δρχ., 1.268,7 + 634,3 =1.903 δρχ. για την ως άνω 11η ώρα εργασίας της 21.05.01 ως νυχτερινή ιδιόρρυθμη υπερωρία,

– (1.268,7 δρχ. Χ 250% = 3.171,7 δρχ., 1268,7 δρχ. + 3.171,7 δρχ. = 4.440,4 δρχ. Χ 9 ώρες) =39.964 δρχ. για τις ως άνω νυχτερινές παράνομες υπερωρίες ήτοι για την 12η της _____ και από 11η έως 12η ώρες εργασίας των 22.05.01 έως 25.05.01,

-(1.015 δρχ. Χ 250% =2.537,5 δρχ. + 1.015 δρχ. =3.552,5 δρχ. Χ 8)= 28.420 δρχ. για τις ως άνω (μη νυχτερινές) παράνομες υπερωρίες ήτοι την 9η και 10η ώρα εργασίας των 22 έως 25.05.01 και άρα σε σύνολο για την υπερωριακή εργασία αυτής της εβδομάδος 73.332 δρχ.

2. Για την υπερωριακή εργασία της εβδομάδας από _____ έως _______ όπου εργάστηκα στα ίδια χρονικά πλαίσια με την αμέσως προηγούμενη (από 1/6/2001 άρχισα να εργάζομαι από 12μ.μ. έως 2π.μ. της επόμενης, οι δύο όμως αυτές επιπλέον πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται το Σάββατο 2/6 και υπολογίζονται κατωτέρω υπό Ε) και κατά συνέπεια:

– (1.015 Χ 50% = 507,5. 1015 + 507,5) = 1.522,5 Χ 2 = 3.045 δρχ. (βλ. παρ. υπολογισμούς υπό 1) για την 9η και 10η ώρα εργασίας (8μ.μ. – 10μ.μ.) της 28/5 ως ιδιόρρυθμες υπερωρίες

– 1.903 δρχ. (βλ. παρ. υπολογισμούς υπό 1) για την 11η ώρα εργασίας μου της 28/5 ως νυχτερινή ιδιόρρυθμη υπερωρία.

– 1.268,7 + (1.015 + 25%) Χ 250% = 3.171,7. 1.268,7 δρχ.+ 3.171,7 = 4.440,4 δρχ. Χ 9 ώρες = 39.964 δρχ. (βλ. παρ. υπολογισμούς υπό 1) για την 12η ώρα εργασίας μου της ______ και τις 11η έως 12η ώρες εργασίας μου των ______ έως ______ ως παράνομες νυχτερινές υπερωρίες.

– 3.552,5 (1.015 + 250%) Χ 8 = 28.420 δρχ. για τις 9η και 10η ώρα εργασίας μου των _____ έως ______ ως παράνομες υπερωρίες μη νυχτερινές και κατά συνέπεια για την εβδομάδα αυτή σε σύνολο73.332 δρχ.

3. για την υπερωριακή εργασία της εβδομάδας από _______ έως ________ και σε αντιστοιχία με ανωτέρω με την διαφορά ότι πλέον η εργασία μου εκτείνεται μέχρι τη 2.00π.μ. της επόμενης μέρας. Συνεπώς εργάζομαι καθημερινά από τις 00.00π.μ. μέχρι τις 2.00 π.μ. και από τις 12.00μ.μ. μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Κατά συνέπεια πραγματοποίησα :
– 3 ώρες ιδιόρρυθμης υπερωρίας, δηλαδή τις 9η, 10η και 11η ώρες εργασίας μου (6.00 μ.μ. – 9.00μ.μ.) της ______
– 27 ώρες παράνομης υπερωρίας, δηλαδή τις 12η έως και 14η (9.00μ.μ. – 12.00 π.μ.) ώρες εργασίας μου της _______ και τις 9η έως 14η ώρες (6.00 μ.μ. έως 12.00 π.μ.) των _____ έως _________ εκ των οποίων οι 13η και 14η ώρες (10.00μ.μ. – 12.00π.μ.) νυχτερινές και κατά συνέπεια :
– 1.522,5 δρχ. Χ 3 = 4.567,5 δρχ. για τις ως άνω 9η έως 11η ώρες ιδιόρρυθμης υπερωρίας της ______
– 4.440,4 Χ 10 = 44.404 δρχ. για τις ως άνω νυχτερινές παράνομες υπερωρίες ήτοι για την 13η και 14η ώρα εργασίας των _____ έως _______.
– 3.522,5 Χ 17 = 59882,5 δρχ. για τις ως άνω μη νυχτερινές παράνομες υπερωρίες , ήτοι την 12η ώρα εργασίας της 4/6 και τις 9η έως 12η των 5/6 έως 8/6 και άρα σε σύνολο για την υπερωριακή εργασία αυτής της εβδομάδας 108.854 δρχ.

4. για την υπερωριακή εργασία των εβδομάδων από _______ έως _______ και ______ – _____, και σε αντιστοιχία με αμέσως ανωτέρω υπό 3, 108.854 δρχ. Χ 2 = 217.708 δρχ.

Συνολικά η εναγόμενη έπρεπε να μου καταβάλει για την υπερωριακή μου εργασία το ποσό των 3.782.599 δρχ.

Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ

1. για την υπερωριακή εργασία κατά το Σάββατο _____ κατά το οποίο εργάστηκα από τις 12.00 μ.μ. έως τις 12.00π.μ. και κατά συνέπεια πραγματοποίησα 4 παράνομης υπερωρίας, δηλαδή την 9η, 10η, 11η και 12η ώρα απασχόλησης μου (8.00μ.μ.-12.00π.μ.) εκ των οποίων οι 11η και 12η νυχτερινές και σε αντιστοιχία με τα παραπάνω:

– 3.552,5 δρχ. Χ 2 = 7.105 δρχ. για τις 9η και 10η ώρες εργασίας μου ως παράνομες υπερωρίες
– 4.440,4 δρχ. Χ 2 = 8.880,8 δρχ. για τις 11η και 12η ώρες εργασίας μου ως παράνομες νυχτερινές υπερωρίες και σε σύνολο 15.985,8 δρχ.

2. για την υπερωριακή εργασία μου κατά το Σάββατο ______ και σε αντιστοιχία με το προηγούμενο με τη διαφορά ότι από ______ και για τους θερινούς μήνες άρχισα να εργάζομαι από τις 12.00 μ.μ. έως τις 2.00 π.μ. της επόμενης μέρας και κατά συνέπεια πραγματοποίησα 6 ώρες παράνομης υπερωρίας δηλαδή την 9η έως 14η ώρες εργασίας μου (6.00μ.μ έως 12.00π.μ.). Επομένως:

– 3.552,5 δρχ. Χ 4 = 14.210 δρχ. για τις 9η έως 12η ώρες εργασίας μου ως παράνομες υπερωρίες
– 4.440,4 δρχ. Χ 2 = 8.880,8 δρχ. για τις 13η και 14η ώρες εργασίας μου ως παράνομες νυχτερινές υπερωρίες και σε σύνολο 23.090,8 δρχ.

3. για την υπερωριακή εργασία μου κατά τα Σάββατα ____, _____, ____ και ____ και σε αντιστοιχία με το αμέσως προηγούμενο 23.090,8 δρχ. Χ 4 = 92.363 δρχ.

Συνολικά για την υπερωριακή εργασία μου κατά τα Σάββατα μου η εναγόμενη έπρεπε να μου καταβάλει το ποσό των ______ευρώ.

ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

1. για την υπερωριακή εργασία μου κατά την Κυριακή ______ κατά την οποίο εργάστηκα από τις 12.00 μ.μ. έως τις 12.00π.μ. και κατά συνέπεια πραγματοποίησα 4 ώρες παράνομης υπερωρίας, δηλαδή την 9η, 10η, 11η και 12η ώρα απασχόλησης μου (8.00μ.μ.-12.00π.μ.) εκ των οποίων οι 11η και 12η νυχτερινές και σε αντιστοιχία με τα παραπάνω:
– 1.015 Χ 75% = 761,25, 1015+ 761,25 = 1.776,25. 1.776,25 Χ 250% = 4.440,6. 4.440,6 + 1.776,25 = 6.216,8 δρχ. Χ 2 = 12.433,6 δρχ. για τις 9η και 10η ώρες εργασίας μου ως παράνομες υπερωρίες
– 1.015 Χ 75% = 761,25, 1015+ 761,25 = 1.776,25. 1.776,25 Χ 25% = 444 . 1776,25+444 = 2.220,25 . 2.220,25 Χ 250% = 5.550,6. 5.550,6 + 2.220,25 = 7.770,9 δρχ. Χ 2 = 15.541,8 δρχ. για τις 11η και 12η ώρες εργασίας μου ως παράνομες νυχτερινές υπερωρίες και σε σύνολο 27.975,4 δρχ.

2. για την υπερωριακή εργασία μου κατά την Κυριακή _______ σε αντιστοιχία με ανωτέρω με τη διαφορά ότι από ______ και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού εργαζόμουν από τις 12.00μ.μ έως τις 2.00 π.μ. της επόμενης μέρας, κατά συνέπεια πραγματοποίησα 6 ώρες παράνομης υπερωρίας (6.00μ.μ.- 12.00 μ.μ.). εκ των οποίων οι 13η και 14η νυχτερινές. Επομένως:

– 6.216,8 Χ 4 = 24.867,2 δρχ. για τις 9η έως 12η ώρες εργασίας μου ως παράνομες υπερωρίες κατά την Κυριακή – 7.770,9 Χ 2 = 15.541,8 δρχ. για τις 13η και 14η ώρες εργασίας μου ως νυχτερινές παράνομες υπερωρίες κατά την Κυριακή και σε σύνολο 40.409 δρχ

.

3. για την υπερωριακή εργασία μου κατά τις Κυριακές ____, _____, και _____ και σε πλήρη αντιστοιχία με ανωτέρω 40.409 Χ 3 = 121.227 δρχ.

Συνολικά για την υπερωριακή εργασία μου τις Κυριακές η εναγόμενη έπρεπε να μου καταβάλει το ποσό των _______ δρχ.

Ζ. ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ

Αναφορικά με τα δώρα εορτών οι εργαζόμενοι με άκυρη σύμβαση εργασίας όπως εγώ , δικαιούνται αυτά ευθέως εκ του νόμου και όχι βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Για όσους εργαζόμενους η σχέση εργασίας με τον εργοδότη τους δεν διάρκεσε καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου εορτών, ανάλογο με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης και συγκεκριμένα: ως δώρο Χριστουγέννων, ποσό ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και ως δώρο Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Εξάλλου τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο για δώρο Χριστουγέννων και τη 15η μέρα πριν από το Πάσχα για το δώρο Πάσχα με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι τουλάχιστον ίσες με τις νόμιμες. Έτσι λοιπόν η εναγόμενη έπρεπε να μου καταβάλει τουλάχιστον :

Χρονικό διάστημα απασχόλησης Δώρο Χριστουγέννων Δώρο Πάσχα
Από _____έως _____ ____ ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης : ____ = _____ Χ (ως βάση υπολογισμού λαμβάνουμε το νόμιμα καταβαλλόμενο μισθό την ________ ήτοι
Από ________έως ________ _____ ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης : ___ = ______ Χ (ως βάση υπολογισμού λαμβάνουμε το νόμιμα καταβαλλόμενο μισθό την 15η ημέρα πριν το Πάσχα ήτοι ______

Συνολικά για δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα η εναγόμενη έπρεπε να μου καταβάλει ________δρχ

Η. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Σχετικά με τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, αυτά οι εργαζόμενοι με άκυρη σύμβαση εργασίας, όπως εγώ , τα δικαιούνται ευθέως εκ του νόμου και όχι βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (βλ. παρ. Λαναρά ο.π. εκδ. 1999 σελ. 19 και εκδ. 2001 ομοίως όπου και παραπομπές σε νομολογία).
Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο πριν να συμπληρώσει ο μισθωτός 12 μήνες σχέση εργασίας στον εργοδότη δικαιούται να λάβει σαν άδεια 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησής του. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Το αυτό ισχύει και για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας με τον περιορισμό ότι το επίδομα αδείας δεν μπορεί να υπερβεί το μισό μηνιαίο μισθό.
Εργάστηκα στην εναγόμενη από ______ έως _____ ήτοι για χρονικό διάστημα 10 μηνών και 7 ημερών. Επομένως η οφειλή της εναγόμενης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα:

Αποδοχές αδείας Επίδομα αδείας
_____ : 25 = ____ Χ 2 Χ ____ = ______ + (14/25 του ημερομισθίου = _____) = _______δρχ ____ Χ ____ Χ ____ = _____ + (14/25 του ημερομισθίου = ______) = ______ δρχ. (Επειδή το ποσό αυτό υπερβαίνει το μισό του μηνιαίου μισθού το επίδομα αδείας που οφείλεται ισούται με ______ : 2 = ______δρχ

Συνολικά: __________ δρχ. για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας

Θ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ως προς την αποζημίωση απόλυσης, ο εργοδότης υποχρεούται να την καταβάλει από το νόμο σε περίπτωση που επιθυμεί τη διακοπή της σχέσης εργασίας, ακόμα και αν αυτή προέρχεται από άκυρη σύμβαση εργασίας.
Έτσι λοιπόν για εργαζόμενους με χρόνο προϋπηρεσίας από δύο μήνες έως ένα χρόνο η αποζημίωση απόλυσης ορίζεται σε 1 μηνιαίο μισθό. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνουμε τις νόμιμες τακτικές αποδοχές κατά τον τελευταίο πριν την απόλυση μήνα απασχόλησης. Τα Δώρα Εορτών καθώς και το Επίδομα Άδειας συνυπολογίζονται για την εξεύρεση του ποσού της αποζημίωσης λόγω απόλυσης και για το λόγο αυτό ο μηνιαίος μισθός υπολογίζεται προσαυξημένος κατά 1/6 (βλ. παρ. Λαναρά Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, εκδ.2001, σελ.127,128)

Μηνιαίος μισθός ________δρχ. + 1/6 =______ + ______ δρχ. = __________ δρχ.

Συνολικά η εναγομένη και για τους παραπάνω εκτεθέντες λόγους έπρεπε να μου καταβάλει το ποσό των _______________ δρχ.

Ήδη αναφέρθηκε ότι η εναγόμενη κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μου, μου έδινε ________ δρχ. καθημερινά κατά τους μη θερινούς μήνες και ______ δρχ. τους θερινούς. Συνολικά, δηλαδή η εναγομένη μου κατέβαλε το ποσό των ________ δρχ. ποσό που αφαιρείται από την παραπάνω οφειλή της.
Συνεπώς, η εναγόμενη σήμερα μου οφείλει _____ – ______ = __________€.

Επειδή η εναγόμενη αρνείται να μου καταβάλει τα παραπάνω ποσά παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου και πρέπει να υποχρεωθεί να μου τα καταβάλει με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, λόγω της προφανούς ζημίας που θα υποστώ από την καθυστέρηση μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης νομιμοτόκως από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία κάθε μέρος του παραπάνω ποσού κατέστη απαιτητό ή άλλως από την επόμενη της επίδοσης της παρούσας.

Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή αρμοδίως δε φερόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου Σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και για όσους νομίμως και εμπροθέσμως θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
Να υποχρεωθεί η εναγομένη για τους στο ιστορικό της παρούσας εκτεθέντες λόγους να μου καταβάλει νομιμοτόκως το ποσό των ___________€.
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική μου δαπάνη.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Close Menu