Παιδική πορνογραφία – σεξουαλικά εγκλήματα

Παιδική πορνογραφία – σεξουαλικά εγκλήματα

Το σημαντικότερο μέρος της σχετικής νομοθεσία μας όπως ισχύει μέχρι και την τελευταία της τροποποίηση

Παιδική πορνογραφία

Σεξουαλικά εγκλήματα

Τα σεξουαλικά εγκλήματα (βιασμός, μαστροπεία, σωματεμπορία κτλ) είναι από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, καθώς όχι μόνο τραυματίζουν το θύμα, πολλές φορές ανεπανόρθωτα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, αλλά πολλές φορές αποτελούν από τις πιο κερδοφόρες «επιχειρήσεις» που στηρίζονται στην σεξουαλική εκμετάλλευση ανθρώπων, κυρίως βεβαίως γυναικών και παιδιών, ενώ η ευρεία πλέον χρήση τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο για την τέλεσή τους αποτελεί πρόκληση τόσο για την πάταξη όσο και τη νομική ρύθμιση των εγκλημάτων αυτών. Ειδικά, όσον αφορά στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή στην σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και ανηλίκων, η νομοθεσία καθίσταται ακόμη πιο αυστηρή, δεδομένης της ευάλωτης θέσης στην οποία βρίσκονται τα παιδιά, λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι σε επιθέσεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Τα γραφεία μας διαθέτουν χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα σεξουαλικά εγκλήματα, πάντα ενημερωμένα για όλες τις εξελίξεις τόσο διεθνώς όσο και στην εσωτερική νομοθεσία.

1. Το σημαντικότερο μέρος της σχετικής νομοθεσίας μας, όπως ισχύει μέχρι και την τελευταία της τροποποίηση

αρ. 348 Α ΠΚ:

Πορνογραφία ανηλίκων

1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 10,000 έως 100,000 ευρώ.

2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 50,000 έως 300,000 ευρώ

3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.

4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 50,000 έως 100,000 ευρώ: α) αν τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια, β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου του ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος. Αν η πράξη της περίπτωσης β’ είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή 100,000 έως 500,000 ευρώ, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

αρ. 348 Β ΠΚ

προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Όποιος με πρόθεση, μέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, προτείνει σε ενήλικο να συναντήσει ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του των αδικημάτων των παρ. 1 και 2 των αρ. του αρ. 339 και 348 Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη διάπραξη των αδικημάτων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 50,000 έως 200,000 ευρώ

αρ. 336 ΠΚ

βιασμός

Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή της τιμωρείται με κάθειρξη.
Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

αρ. 337 ΠΚ

προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή.
Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος από 12 ετών.
Ενήλικας, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε (15) έτη και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση, ο ενήλικας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
Όποιος τελεί την πράξη της παρ. 1 εκμεταλλευόμενος την εργασιακή θέση του παθόντος ή τη διαδικασία του προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση από 6 μήνες μέχρι 3 έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1000 ευρώ.

αρ. 339 ΠΚ

αποπλάνηση παιδιών

Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη, τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα για το έγκλημα του αρ. 351 Α, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, με κάθειρξη μέχρι 10 ετών, και γ) αν συμπλήρωσε τα 14 και μέχρι τα 15 έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών.
Οι ασελγείς πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των 15 ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των 3 ετών, οπότε επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
Αν μεταξύ του υπαίτιου και του παθόντος τελέστηκε γάμος, δεν ασκείται ποινική δίωξη και, αν τυχόν είχε ασκηθεί, δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται απαράδεκτη. Η ποινική δίωξη ασκείται ή συνεχίζεται μετά την ακύρωση του γάμου.
Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, να παρίσταται σε ασελγή μεταξύ άλλων πράξη, έστω και αν δεν συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών.

αρ. 340 ΠΚ

Αν κάποια από τις πράξεις των αρ. 336, 338 και 339 είχε ως συνέπεια το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

αρ. 342 ΠΚ

κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια

Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί ασελγείς πράξεις σε ανήλικο, τον οποίο του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 14 όχι όμως και τα 18 έτη, με κάθειρξη.
Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης της πρώτης παραγράφου: α) από οικείο, β) από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, γυμναστή ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο, δ) από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου, ε) από κληρικό με τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί πνευματική σχέση, στ) από ψυχολόγο, ιατρό, νοσοκόμο ή από ειδικό επιστήμονα που παρέχει τις υπηρεσίες του στον ανήλικο, ζ) από πρόσωπο που καταχράται τη σωματική ή διανοητική αναπηρία του ανηλίκου.

Ο ενήλικος ο οποίος με χειρονομίες, με προτάσεις ή με εξιστόρηση, απεικόνιση ή παρουσίαση πράξεων που αφορούν τη γενετήσια ζωή προσβάλλει την αιδώ του ανηλίκου, τον οποίο του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, και αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Η παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.

αρ. 343 ΠΚ

Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρούνται: α) ο δημόσιος υπάλληλος που ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο που εξαρτάται υπηρεσιακά από αυτόν, «εκμεταλλευόμενος» αυτή τη σχέση, β) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτήρια και αναρρωτήρια ή σε άλλα ιδρύματα, προορισμένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια, αν ενεργήσουν ασελγή πράξη με πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε αυτά τα ιδρύματα.

αρ. 349 ΠΚ

μαστροπεία

Όποιος για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συμμετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και με χρηματική ποινή 10,000 ως 50,000 ευρώ.
Με κάθειρξη και χρηματική ποινή 50,000 ως 100,000 ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος, αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου από 15 ετών, β) με απατηλά μέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, ε) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσω επικοινωνίας, στ) με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος
Όποιος κατ’ επάγγελμα ή από κερδοσκοπία προάγει στην πορνεία γυναίκες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 18 μηνών και με χρηματική ποινή. Η τέλεση της πράξης από υπάλληλο, ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

αρ. 351 ΠΚ

σωματεμπορία

Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέτρου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 10,000 έως 50,000 ευρώ.
Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος αν, για να πετύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με τη χρήση απατηλών μέσων ή το παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του με υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων.
Όποιος εν γνώσει ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο το οποίο τελεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.
Με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή 50,000 ως 100,000 ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη: α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή συνδέεται με την πνευματική αδυναμία ή την κουφότητα του παθόντος, β) τελέστηκε από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ’ της παρ. 2 του αρ. 349 ΠΚ, γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα, δ) τελείται κατ’ επάγγελμα, ε) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από τη ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή στ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος.
Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους γενετήσια εκμετάλλευση συνίσταται στην επιχείρηση από κερδοσκοπία οποιασδήποτε ασελγούς πράξης ή στη χρησιμοποίηση από κερδοσκοπία του σώματος, της φωνής ή της εικόνας προσώπου για την πραγματική ή προσποιητή επιχείρηση τέτοιας πράξης ή για την παροχής εργασίας ή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη γενετήσια διέγερση.

αρ. 351 Α ΠΚ

ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής

Η ασελγής πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η ασελγής πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου, τιμωρείται ως εξής:
Α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 10 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή 100,000 έως 500,000 ευρώ
Β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 10 όχι όμως και τα 15 έτη, με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 50,000 έως 100,000 ευρώ
Γ) αν συμπλήρωσε τα 15 έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή 10,000 έως 50,000 ευρώ.
Κατά την επιμέτρηση της ποινής δεν εφαρμόζεται το αρ. 83 στοιχείο ε’ ΠΚ.

Η κατά συνήθεια τέλεση της πράξης από τον ενήλικο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

2. Παιδική πορνογραφία

Με το ν. 3625/2007 κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την Εμπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Ν. Υόρκη, 25-5-2000). Η σημαντικότερη τροποποίηση που επέφερε ο νόμος αυτός στον Ποινικό Κώδικα ήταν η απάλειψη από το κείμενο του αρ. 384 Α του όρου «από κερδοσκοπία», η οποία απαιτούταν ως υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου να διέπει όλες τις πράξεις της παιδικής πορνογραφίας προκειμένου αυτή να είναι αξιόποινη. Εφεξής, ο νομοθέτης αρκείται στην ύπαρξη ενδεχόμενου δόλου ως προς τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ προστέθηκαν και οι παράγραφοι 2 και 4 με τις οποίες προβλέπεται αυστηρότερη τιμωρία ενός συνόλου συμπεριφορών που τελούνται «δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου» και η κακουργηματική μορφή της «κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος» αντίστοιχα.
Ο Ν. 3727/2008 κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την παιδική πορνογραφία, το αρ. 20 παρ. 1 της Σύμβασης τυποποιεί ως ποινικά κολάσιμες πράξεις την παραγωγή, την προσφορά ή διάθεση, τη διανομή ή μετάδοση, την προμήθεια για ίδια χρήση ή για χρήση τρίτου και την κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού, εφόσον αυτές τελούνται με πρόθεση και χωρίς νόμιμο δικαίωμα.10 Επιπλέον, με το στοιχείο στ΄ περιλαμβάνεται στο σύστημα προστασίας της Σύμβασης και η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης (knowingly obtaining access) σε παιδικό πορνογραφικό υλικό «μέσω της τεχνολογίας, της πληροφόρησης και επικοινωνίας», επομένως μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας εν γένει. Η μεταφορά των διατάξεων της Σύμβασης με το Ν. 3727/2008 είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθ. 348Α από τη φράση «αν τελέσθηκαν κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια»,13 την αναδιατύπωση της περίπτωσης β΄ της παρ. 4,14 καθώς και την προσθήκη του άρθ. 348Β (Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους). Ωστόσο, το στοιχείο στ’ του αρ. 20 της Σύμβασης δεν συμπεριελήφθη στις τροποποιήσεις του αρ. 384 Α.

3. Σεξουαλικά εγκλήματα

Ανάμεσα στα εγκλήματα που στρέφονται κατά της γενετήσιας ελευθερίας του ατόμου, διακριτή θέση καταλαμβάνει αυτό του βιασμού, τόσο λόγω της βιαιότητας με την οποία καταπατά τη γενετήσια ελευθερία του ατόμου όσο και λόγω των τραυματικών συναισθημάτων που επιφέρει στο θύμα.
Βασικό στοιχείο του εγκλήματος του βιασμού είναι ότι η άσκηση σωματικής βίας ή η προβολή της απειλής πρέπει να οδηγήσει στον εξαναγκασμό του θύματος σε συνουσία ή στην επιχείρηση ή ανοχή ασελγούς πράξης σε βάρους του. Για να γίνει βέβαια δεκτός ο εξαναγκασμός αυτός απαιτείται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ασκηθείσας βίας ή απειλής και της τελεσθείσας συνουσίας ή ασελγούς πράξης. Εντούτοις, για την κατάφαση του εξαναγκασμού δεν απαιτείται η ενεργητική αντίσταση του παθόντος, αλλά αρκεί η συνουσία (ή ασελγής πράξη) να γίνεται παρά την αντίθετη βούλησή του και ο δράστης να ασκεί σωματική βία (ή απειλή) η οποία εξουδετερώνει τη βούληση του εξαναγκαζόμενου προς αντίσταση. Η προβολή δηλαδή ενεργού αντίστασης δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της έννοιας του βιασμού που τελείται με σωματική βία.
Επιπλέον, για την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του βιασμού απαιτείται δόλος, που συνίσταται στη βούληση του δράστη, να εξαναγκάσει το θύμα με σωματική βία ή με απειλή ή και με τα δύο, σε εξώγαμη συνουσία ή ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης, και ενέχει την γνώση ότι ο παθών δεν συναινεί στη συνουσία ή στην κατά τα ανωτέρω ασελγή πράξη.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, όσον αφορά στο έγκλημα του βιασμού, αποτελεί το αρ. 8 του νόμου 1500/2006 σύμφωνα με το οποίο «Από το κείμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα απαλείφεται η λέξη «εξώγαμη»». Έτσι, με το άρθρο αυτό αντιμετωπίστηκε πλέον μια πολύ σοβαρή περίπτωση βιασμού, η οποία, στηριζόμενη σε ήθη και έθιμα που αντιμετώπιζαν τη θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια ως κατώτερη από εκείνη του άνδρα, συγκαλυπτόταν και γινόταν ανεκτή από την ελληνική νομοθεσία.

 

Close Menu