Η Δικηγορική μας Εταιρεία «Ζαμπούκης – Πολυχρόνη & Συνεργάτες» παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Οι υποδομές και η τεχνογνωσία που διαθέτει καθώς επίσης και η επιστημονική επάρκεια των συνεργατών δικηγόρων της, της επιτρέπουν να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης και διεκπεραίωσης εξώδικων και ένδικων ενεργειών, με έγκυρη εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα.

Αποτελούμενη από δύο εταίρους, τέσσερις δικηγόρους-συνεργάτες και ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σε όλη την χώρα, η εταιρεία μας παρέχει εξειδίκευση και μεθοδικότητα, στοχεύοντας στην παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πελατών μας προτείνουμε και υλοποιούμε καινοτόμες λύσης και εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών (διαιτησία – διαμεσολάβηση), ανταποκρινόμενοι έγκυρα και έγκαιρα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την διαρκή ενημέρωση των συνεργατών μας, σε νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο, καθώς και με την αντιμετώπιση των πελατών μας με σεβασμό, ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση.

Η  οργάνωση της εταιρείας μας βασίζεται  σε ευρωπαϊκά πρότυπα, και ο χειρισμός και διεκπεραίωση ιδιαιτέρως δύσκολων νομικών ζητημάτων, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας και το σεβασμό των συναδέλφων μας νομικών.

Ζαμπούκης Ιωάννης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Διαζύγιο
  • Διατροφές
  • Επικοινωνία

Πολυχρόνη Μένια

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  • Ναρκωτικά
  • Εγκλήματα κατά της ζωής και της περιουσίας
Close Menu